Teknomelt
Teknomelt

KVKK Başvuru

 

GENEL ŞARTLAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

    Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres   

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması

Organize Sanayi Bölgesi 1.Cd. No:1 
Onikişubat – Kahramanmaraş 

Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" Yazılacaktır

Noter vasıtasıyla tebligat  Kayıtlı Posta (KEP) Yoluyla

Organize Sanayi Bölgesi 1.Cd. No:1
Onikişubat – Kahramanmaraş 

Tebligat zarfına“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" Yazılacaktır

“Güvenli elektronik imza" ile imzalanarak

kvkk@teknomelt.com.tr

Konu Kısmına  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" Yazılacaktır

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
 

İsim

                                                                                        

Soyisim

              

TC Kimlik Numarası

 

E-posta    (Belirtmeniz Durumunda Size Daha Hızlı Yanıt Verebileceğiz)

 

Adres

 B .Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi

                ☐  İş ortağı                                                             ☐  Müşteri                                                                ☐  Ziyaretçi                                                            ☐  Diğer: 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim: 

                                                          

Konu

                                                                  

☐ Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar                                                                 :

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih                                                                                   :

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen  çalıştığınız  firma  ve  pozisyon  bilgisini belirtiniz  :

☐ Diğer

 

 

C. Lütfen KVKK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz :
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐   Adresime gönderilmesini istiyorum.
☐   E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
☐  Elden teslim almak istiyorum.  (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde

Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :FORMU İNDİR

 

 Daha Fazla Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin