Çevre Politikamız

Çevre Politikamızın ana hedefi, tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın katılımıyla faaliyetlerimizi çevreye duyarlı olarak sürdürmeyi hedeflemektir.

 • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak,
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek,
 • Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek,
 • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak,
 • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak,
 • Bir çevre yönetim sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak,
 • Acil durum riskleri’ni azaltmak,
 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak,
 • ”ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi“nin tüm gereklerini yerine getirmek,
 • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak,
 • Çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek, çevrede yol açtığımız kirlenmeyi önlemek, çevre yönetim sistemi politikamızdır.