Sürdürülebilirlik Önceliğimiz!

Doğaya ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sürdürülebilir üretim anlayışımız, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları kapsayan çabalarımızın önemli bir parçasıdır. Tedarik zincirlerimizden, hammadde seçimimize ve atıkların tekrar değerlendirilmesine kadar her adımda sürdürülebilirliği esas alıyoruz.

Sürdürülebilir ve Düşük Karbonlu Üretim

Düşük karbon ekonomisine geçişi önemsiyor, dijitalleşme ile kaynak kullanımını minimize ederek verimliliği artırıyoruz. Bu sayede kurumsal karbon ayak izimizi azaltma yolunda ilerliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı artırarak daha temiz ve çevre dostu bir üretim için çaba harcıyoruz.

Biona ve Econa ürünlerimiz ile çevre dostu çözümler sunmaya devam ediyoruz!

Biona ürünlerimizde %100 doğal elyafı ve biyobozunur materyalleri kullanarak doğaya olan sorumluluğumuzu ön planda tutuyoruz. Doğal çözünürlüğe sahip ürünlerimizle, kullanım sonrasında doğada iz bırakmıyoruz.

Econa üretimimizde ise petrol esaslı polimer içeriğini azaltarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. %90 petrol esaslı polimer içeren ıslak mendillerde bu oranı %50’ye düşürerek plastik kullanımını azaltıyoruz.

Daha az petrol esaslı polimer,  daha temiz bir dünya!

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir üretimde doğaya saygı ilkemizle, üretim süreçlerinin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirme amacını taşımaktayız. Doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı, çevre kirliliğini azaltmayı ve biyolojik çeşitliliği korumayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla üretimimizde oluşan telef ve atıkların tamamını kendi tesisimizde veya geri dönüşüm tesislerinde üretime yeniden kazandırıyoruz. Üretimde kullandığımız suyun %95’ini filtre ederek yeniden kullanıyor, su kaynaklarının tüketimini minimumda tutuyoruz.

Üretimde kurutma fırınlarında doğal gaz kullanarak, sera gazı salınımını ve buna bağlı  iklim değişikliği etkilerini azaltıyoruz.

Sürdürülebilir üretimde doğaya saygıyı destekleyen prensiplerimiz; doğal kaynakları etkili kullanmak, atık miktarını minimize etmek, çevresel etkiyi azaltmak, yenilenebilir çevre dostu malzemeleri tercih etmektir. Üretim süreçlerinin ekosistemlere olan etkileri göz önünde bulundurarak, biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak ve suyu sürdürülebilir şekilde kullanmak, doğaya saygılı üretim anlayışımızın önemli bir parçasıdır.

Güneş panelleri, yenilenebilir enerji üretmekte önemli bir rol oynamaktadır. Güneş panelleri, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmaya, çevre kirliliğini önlemeye, enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Teknomelt olarak bu felsefeden yola çıkarak, yenilebilir enerjiyi destekleyerek üretim tesislerimizde bulunan güneş panelleri ile kendi enerjimizi üretiyoruz. Bu sayede %14 oranında enerji tasarruf sağlıyoruz.

Sosyal Sürdürülebilirlik,

Sosyal sürdürülebilirlik ile bazı temel prensipleri hedeflemekteyiz. Etik iş uygulamaları ile; iş etiği ve şeffaflık konularına odaklanarak, adil ücret, iş güvenliği, çalışma saatleri konusunda çalışanın haklarına saygı gösteriyoruz. İnsan Kaynakları Politikaları ile; çalışanların eğitimi, gelişimi ve iyileştirilmiş çalışma koşullarına odaklanarak, eşit fırsatlar, cinsiyet eşitliği, işçi haklarına duyarlı bir iş ortamı oluşturarak sosyal sürdürebilirliği önemsiyoruz. Sosyal sorumluluk Projeleri ile; eğitim, sağlık, altyapı gibi alanlarda topluma faydalı projeler gerçekleştiriyoruz.

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi ile; tedarik zinciri yönetiminden enerji kullanımına kadar oluşabilecek risklere karşı, toplumsal ve çevresel etkileri belirlemek adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şeffaf iletişimi benimseyerek, müşterilerden, tedarikçilere, çalışandan yatırımcıya kadar tüm paydaşlarla etkili bir iletişim kurmakta ve güven ortamı içinde sosyal sürdürebilirlik çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Şirket içinde ve dışında eğitim programları düzenleyerek, çalışanların ve paydaşların bu konuda farkındalıklarını artıran çalışmaları artırmaktayız. Raporlama sistemimiz ile; sosyal sürdürülebilirlik performanslarını düzenli ve şeffaf olarak değerlendirmekte ve sonuçları paydaşlarımıza sunmaktayız.