Teknomelt Ar&Ge Merkezi

Teknomelt Ar&Ge Merkezi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 04.07.2019 tarihinde Ar&Ge Merkezi Tescil Belgesi almaya hak kazanmıştır. “Bu kapsamda faaliyetlerimizi daha profesyonel bir bakış açısıyla, Ülkemizin Ar&Ge ekosistemine katkı sunarak sürdürmeye devam ediyoruz.”

Ar&Ge Merkezimiz farklı alanlarda birçok proje üzerinde çalışmış; yapılan araştırmalar ve incelemeler neticesinde katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarmıştır. Katma değerli ürünlerimizi ticarileşme rakamlarını artırmayı ve daha inovatif ürünler geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Çalışmalarımızı şekillendiren en temel değerler sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılıktır. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun farkında olarak, yenilikçi ürünlerimizi ve inovatif çalışmalarımızı bu felsefe ile devam ettiriyoruz.”

Ar&Ge Merkezimizde bugüne kadar 30’dan fazla proje özkaynaklarımızla, 2 adet TÜBİTAK Projesi, 1 adet KOSGEB projesi destek almaya hak kazanarak başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Ar&Ge Merkezimiz Hali hazırda onaylanan “Sürdürebilirlik ve Yapay Zekâ” temalı 2 adet TÜBİTAK projesi ile sektörde fark yaratmakta ve öne çıkmaktadır.

Üniversite Sanayi iş birlikleri, Ulusal ve Uluslararası konsorsiyumlar ile ilgili devam eden görüşmelerimiz ve planlanan proje çalışmalarımız özverili bir şekilde devam etmektedir. Dünya çapında kongre, fuarlar ve eğitimlere katılarak vizyonumuzu genişletmekteyiz.

Sektöründe öncü bir firma olan Teknomelt’in Ar&Ge Laboratuvarı da kendi alanında en gelişmiş ve en fazla cihaz/ekipman bulunduran laboratuvar olma özelliğindedir. Ar&Ge Laboratuvarımızda bir çok ürün kalite testlerinin yapılabildiği ekipmanların yanında; nanolif üfleme cihazı, kissroll kaplama cihazı ve toz-partikül tutuş cihazları gibi geniş bir makine ve ekipman altyapısına sahiptir. Bu sayede gerçek üretimde ve üretim sonrası kullanımlarda karşılaşılabilecek olası durumları simüle ediyor, ürünlerimizi son teknolojinin getirdiği imkanlarla tasarlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla akademik literatüre de katkılar sunuyoruz.

YAYIMLANAN ÇALIŞMALARIMIZ